Контакти

Адрес за кореспонденция:
БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ 1574

кв. Слатина бл. 75 ет.2

Телефони:
+359 2/973 39 96, +359 2/973 39 97

Факс:
+359 2/973 39 94

E-mail:
eta-17@del.bg

Web site:
http://www.eta-17.com


Вижте Ета 17 на по-голяма карта