CNC -> Пулт за управление

Модул управление | Изнесен пулт | Модул входове/изходи | Машинен пулт | Монитори и екрани

CPU

Машинния пулт

е компактен, управляван чрез сериен интерфейс. Стандартно позволява използването на 55 бутона и светодиода, ръчен импулсен генератор, ключ и авариен стоп-бутон. Клиентите могат да поръчат своя версия на пулта или да изберат изберат подходящ от библиотеката.


Архив