CNC -> Модул входове/изходи

Модул управление | Изнесен пулт | Модул входове/изходи | Машинен пулт | Монитори и екрани

CPU

Модул входове/изходи

40 оптоизолирани входа
24 релейни изхода (5А)


Архив