CNC -> Пулт за управление

Модул управление | Изнесен пулт | Модул входове/изходи | Машинен пулт | Монитори и екрани

CPU

Изнесен пулт

Галетен превключвател за оси (6 поз), ръчен импулсен генератор, галетен превключвател за корекция на стъпката, авариен стоп бутон.


Архив