CNC -> ЦПУ Екрани

Модул управление | Изнесен пулт | Модул входове/изходи | Машинен пулт | Монитори и екрани

CNC20 DISPLAY TFT 10"

CNC20 DISPLAY

CNC20 DISPLAY TFT 8.4"

CNC20 DISPLAY
softwear softwear softwear softwear

Екран позиция

Визуализира текущата позиция на осите, скоростта на подаване, оборотите на шпиндела,корекция на подаване на бърз ход, режимите на работа и операторските съобщения

Екран проверка на програма

Визуализира програмата, текущата позиция на осите, скоростта на подаване, активните G-функции.

Екран графика на детайла

Визуализира детайла в 2D/3D, фрагменти от програмата, текущата позиция на осите, активните G-функции.

Визуализация на ладер контролера

Изобразява реалните релейно контакторни връзки


softwear softwear softwear softwear

Параметри

Диагностика на входни и изходни сигнали

История на алармите

История на работа

Архив