Софтуер
CPU
monitor

"Ladder Tools"

е базиран на Windows софтуерен пакет за създаване на ладер програми за системите на ЕТА-17 в графичен вид. Това улеснявава съставянето на контролерски програми чрез директно изчерта- ване на графични символи и настройка на съответните им атрибути (адрес, име, коментар). Продуктът генерира мнемоничен и изпълним код, който може директо да се зареди в паметта на ЦПУ чрез сериен канал (RS232 или USB).monitor

"DNC ETA-17"

е базиран на Windows софтуер за трансфер на данни между  CNC20 и персонален компютър чрез сериен канал (RS232 или USB).
С негова помощ могат да се прехвърлят програми, параметри, променливи.
Позволява изпълняване на програми в DNC режим.
Програмата е безплатна.


softwear softwear softwear softwear

Системни параметри

Входно – изходни сигнали

Ладер диаграма

Помощен екранАрхив