За нас

"ЕТА-17" е частна фирма създадена през 1990 година със седалище гр. София и с основен предмет на дейност разработка, производство, продажба и сервиз на промишлена електроника (предимно средства за автоматизация в машиностроенето).

"ЕТА-17" е специализиран производител на:

  • системи за цифрово програмно управление на металообработващи и други машини (ЦПУ за ММ) и сервоуправление за тях;
  • входно-изходни модули за автоматиката на различни видове машини;
  • машинни пултове;
  • промишлени контролери за управление на технологични процеси.

"ЕТА-17" работи и по индивидуални договори с възложители на специфични и високотехнологични проекти в областта на промишлената електроника. Основните процеси във фирмата са доставка, разработка, производство, продажба и сервиз. Продукцията на"ЕТА-17" е предназначена за вътрешния пазар и за износ.

Сервизната дейност включва гаранционен и извънгаранционен сервиз на произвежданите изделия, подпомагане на потребителя при първоначалния пуск на металообработващи машини, изпълнение на специфични инженерингови поръчки.

Фирмата работи в съответствие с изградена и функционираща система за управление на качество съгласно ISO9001 от 2008г.