Допълнителни модули

Аксесоари

Индустриални оптични инкрементални енкодери (пулскодери) с резолюция 1024/2500 имп/оборот

Ръчни импусни генератори 100 имп/оборот

Кръгови кодиращи енкодери – за машинни пултове (до 24 позиции).

Преобразуватели на сигнали – емулатори

SiDC: преобразувател на синусоидални токови инкрементални сигнали (11uA) в TTL ниво (емулация на инкрементален енкодер с умножение на  импулсите x1, x2, x3,x5, x10, x12, x16)

RDC: преобразувател на сигнали от резолвер към инкрементални сигнали ТТL ниво (емулация на сигнали A,*A, B, *B, C, *C и U, *U,V, *V,W, *W при управление на двигатели). Резолюция от1024 до 4096 имп/оборот