Софтуер

Софтуер за трансфер на данни за CNC20 (Dnc.exe)

Софтуер за компилиране на контролер за CNC20 (Lcompiler.exe)