Серво-Задвижвания

DS19

DS19 е цифрово транзисторно сервозадвижване за управление на синхронни безчеткови серводвигатели (BLDC) или на постояннотокови двигатели (DC) за металорежещи машини.

Пълен набор от възможности

  • Регулиране по скорост, момент, позиция
  • Цифрово и аналогово задание (импулсно;13бита+знак и ±10V)
  • Обратна връзка по скорост: енкодер(2500имп/об); тахогенератор;
  • Регулиране по позиция с програмирани ускорения и забавяния; намиране на опорна точка по външен датчик и др.

Нова технология

Прилагането на технологията DSP - IPM (цифров сигнален процесор и интелигентен транзисторен модул) осигуряват прецизност на позициониране, точност при отработване на зададената скорост и бързодействие.

Широк диапазон от мощности и индивидуални решения

За AC сервозадвижвания – от 0,6 – 50Nm

За DC сервозадвижвания – от 30,50,100,150Amp

Сервозадвижванията притежават

защити по ток, прегряване (мотор, серво модул), високо напрежение, от- падане на напрежение, липса на обратна връзка, защита на силов модул, некоректни параметри, защита на спирачен транзистор. Това осигурява висока стабилност и надеждност на машината.

Лесен пуск и експлоатация

Достъпът до параметрите за настройване и наблюдение се осъществява чрез вградения панел или посредством софтуерния пакет, базиран на WINDOWS.

Серво DS19 софтуер и документация