Документация

ЦПУ - Ръководство за въвеждане в експлоатация за CNC20

ЦПУ – Ръководство за опериране и програмиране за CNC20T (стругов вариант)

ЦПУ – Ръководство за опериране и програмиране за CNC20M (фрезови вариант)

ЦПУ – Контролерска програма Ladder за CNC20