Монитори и екрани

CNC20 DISPLAY TFT 10"

CNC20 DISPLAY TFT 8.0"

Екран позиция

Визуализира текущата позиция на осите, скоростта на подаване, оборотите на шпиндела,корекция на подаване на бърз ход, режимите на работа и операторските съобщения

Екран проверка на програма

Визуализира програмата, текущата позиция на осите, скоростта на подаване, активните G-функции.

Екран графика на детайла

Визуализира детайла в 2D/3D, фрагменти от програмата, текущата позиция на осите, активните G-функции.

Визуализация на ладер контролера

Изобразява реалните релейно контакторни връзки

 

Параметри

Диагностика на входни и изходни сигнали

История на алармите

История на работа