Модул входове/изходи

Модул входове/изходи

40 оптоизолирани входа
24 релейни изхода (5А)